Yarışma başvuru tarihi itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş bulunan herkes, herhangi bir eğitim veya sertifika şartı aranmaksızın, profesyonel tasarımcı sıfatıyla yarışmaya katılabilir. Bireysel ve ekip katılımlarında, tüm yarışmacıların da 18 yaş ve üzeri olması zorunludur.

Yarışmaya katılan proje ve sunuş malzemeleri özgün olması, daha önce üretilmemiş olması ve daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış şartı aranmaktadır. Daha önce herhangi bir tasarım yarışmasına katılmış ve/veya ödül almış çalışmalar bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışma katılımcıları; 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren www.tisasprojepazari.com adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği yarışma organizasyonu tarafından gizli tutulacaktır.

Yarışma şartnamesine ulaşmak için Yarışma Şartnamesi.

Ekler için tıklayınız

Proje Künyesi

Özlük Bilgileri

Pafta Şablonu

Sunum Formatı

Değerlendirme Tablosu